Need Help ?
Call: +977- 047521575

जिल्लाको बारेमा

स्वागत छ जिल्ला शिक्षा कार्यालय सिधुन्लीमा ।

अादरणीय महानुभावहरु

हामीले भर्खरै सिर्न्धुली जिल्लाकाे अाधिकािरीक वेवसाइट निर्माण गरेका छाै । अब देखि हाम्रा महत्वपूर्ण जानकारी र सूचनाहरु तपाइहरुले यही वेवसाइट मार्फत जानकारी लिन सक्नु हुनेछ ।