Need Help ?
Call: +977- 047521575

जि.पि.एस.तथा जि.अाइ.एस. अभिमुखिकरणा सम्पन्न

प्रकाशित मिती:  २०७१।१।१८

जि..पि.एस. तथा जि.अाइ.एस.अभिमुखिकरण २०७१।१।१८ गते सम्पन्न भएकाे छ ।भाेली देखि फिल्डमा काम शुरू हुँदैछ ।